Skloubit × zkloubit

Zde se vás opět snažíme zmást. V tomto případě se řídíme známými pravidly pro psaní předpon s-/z-.

Sloveso skloubit používáme ve významu spojit něco dohromady, vytvořit celek. Jedná se tedy o tzv. směřování dohromady. V tomto případě píšeme vždy předponu s-, tedy pouze skloubit.

Stejně jako u dalších slov s podobným významem např.: scelit, shromáždit, spojit, sblížit se apod. S počátečním s- píšeme i slova odvozená od výrazu skloubit, např.: skloubení.

Příklady:

Podařilo se mu skloubit výuku na vysoké škole a zakládání výnosných firem.

Měl by ses pokusit lépe skloubit svou práci a studium.

Kněz skloubil ruce k modlitbě.

Pošli tento příspěvek svému blízkému