Správce × zprávce

Jedinou správnou variantou je v tomto případě podoba správce. Označujeme tak osobu, která něco spravuje, řídí, vykonává správu.

Jedná se o slovo, které má souvislost s podstatným jménem správa nebo slovesem spravovat.

Druhá varianta slova neexistuje, proto pozor na záměnu – ve dvojici správa x zpráva jsou možné obě podoby při jejich vhodném užití, avšak výše zmíněný tvar slova není součástí spisovného jazyka.

Příklady:

Správce archivu nám umožnil nahlédnout do knih, které byly staré stovky let.

Stížnosti na rušení nočního klidu směřujte na správce domu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému