Jistojistě × jisto jistě

Tento výraz je řazen mezi příslovce a používá se ve významu zcela jistě, určitě apod. Je však možné jej napsat pouze jedním způsobem a to: jistojistě – psáno dohromady.

Nejlépe uděláme, pokud si tuto podobu zapamatujeme. Při zdůvodňování si také můžeme pomoci tím, že při psaní zvlášť by vznikl výraz „jisto“, který se samostatně nepoužívá. Stejná pravidla platí i pro přídavné jméno jistojistý.

Příklady:

Matematickou olympiádu jistojistě vyhrajeme.

Můžeš mi jistojistě slíbit, že budeme přátelé až do smrti?

Pošli tento příspěvek svému blízkému