Podruhé × po druhé

Český pravopis připouští obě podoby, lze tedy napsat podruhé i po druhé. Jedná se o druh příslovečné spřežky, která vznikla spojením předložky a číslovky. Jako většinu spřežek ji můžeme psát dohromady – podruhé.

Avšak spřežky, které obsahují číslovku, stejně jako náš příklad, se píší většinou zvlášť, a to převážně pokud se jedná o číselné údaje vyšší hodnoty. V uvedené dvojici faktor dlouhé číslovky nehraje roli, je tedy zcela na nás, jakou podobu zvolíme, pravopisně správné jsou obě.

Pouze ve specifickém případě je nutné napsat výraz zvlášť (po druhé), a to pokud výraz neoznačuje četnost a opakovanost děje, ale funguje jako předložka a číslovka, za kterou následuje podstatné jméno (např. Zavolej mi po druhé hodině).

Příklady:

V září musím absolvovat maturitní zkoušku podruhé / po druhé.

Podruhé / po druhé už ti žádnou svou knížku nepůjčím.

Pošli tento příspěvek svému blízkému