Žinýrovat × žinírovat

Žinýrovat se znamená ostýchat se, rozpakovat se, být nesmělý.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu žinýrovat se podává následující výklad.

Sloveso žinýrovat se se do našeho jazyka dostalo přes německé sich genieren z francouzského se gêner. Jedná se o slovo přejaté, které bylo počeštěno do podoby žinýrovat se, což je jediný správný způsob psaní. Je možné, že na zápis měla vliv i výslovnost: genieren [genyren].

Časování

Sloveso žinýrovat se patří do 3. slovesné třídy (-je; on se teď žinýruje), vzor kupuje (kupoval – žinýroval).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) žinýruji se, žinýruju se žinýrujeme se
2.     (ty, vy) žinýruješ se žinýrujete se
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) žinýruje se žinýrují se, žinýrujou se

Rozkazovací způsob

Žinýruj se! Žinýrujte se!

Příčestí

Činné žinýroval se

Přechodník

Přítomný – mužský rod žinýruje se žinýrujíce se
Přítomný – ženský, střední rod žinýrujíc se
Podstatné jméno slovesné žinýrování (se)

Příkladové věty

Nežinýruj se a nandej si knedlíků, kolik sníš.

Vůbec se přede mnou nežinýruj a klidně si dej pivo.

Petříku, nežinýruj se a ty buchty si přidej, však jsem je pekla pro tebe.

Ale to se vůbec nežinýruj, klidně si to tady vybal a rozlož, chovej se jako doma, ano?

Nežinýruj se a napusť si vanu, jestli chceš, jsem fakt ráda, že jsi konečně přijel.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost. Historie a původ slov. 4. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2020. ISBN 978-80-7345-647-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – žinýrovat se. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 23.05.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=%C5%BEin%C3%BDrovat+se
Pošli tento příspěvek svému blízkému