Občas × ob čas

Tyto dva výrazy se tváří jako příslovečné spřežky, avšak není tomu tak. První uvedený výraz (občas) je pravopisně správně, ten druhý už správně není.

Příslovce občas definuje slovník jako něco příležitostného ve smyslu čas od času.

Pravidla pro tvoření spřežek nám sice říkají, že po spojení předložky a podstatného jména se jedná o spřežku, nicméně není tomu tak vždycky. Výraz „ob čas“ není správně, protože ob, ve smyslu vynechání, přeskočení při postupu v prostoru nebo v čase (ob den, ob dům) by nedávalo ve spojení s časem smysl.

Jediná kodifikovaná podoba je občas.

Příklady:

Život není fér a občas nás postaví před situace, se kterými se musíme poprat.

Špatné parkování v dotčené lokalitě občas řeší policisté.

Článek jsem si sebou na památku odnesl a občas si jej přečtu.

Člověk potřebuje čas, pokud se jedná o nějakou roli, a to je občas problém.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému