Bungalov × bungalof

Nejdříve na vysvětlenou: bungalov je obytná stavba s jednoduchým půdorysem – většinou se používá pro sezónní bydlení.

Pomůckou pro psaní může být vyskloňování podstatného jména, tedy 2. pád – bungalovu. Správně je tedy pouze první možnost a doporučujeme se vyvarovat druhé varianty.

Příklad:

Vybral jsem si na letní dovolenou krásně vzdušný bungalov na pobřeží jednoho z ostrovů spadajících pod Filipíny.

Pošli tento příspěvek svému blízkému