Dividenda × dyvidenda

Pravopis přejatých slov může být někdy oříšek, víte, která z nabízených variant je pravopisně správně?
Přestože nám Pravidla českého pravopisu říkají, že po tvrdých souhláskách píšeme ypsilon, nelze toto pravidlo uplatnit na všechna slova, zejména na ta cizího původu. Slovo dividenda je pravděpodobně původem latinské dīvidendum, v překladu znamenalo to, co má být rozděleno, právě proto je dnes tento pojem vykládán jako podíl z čistého zisku akciových společností.

Důležité je zmínit, že právě v původním slově se psalo měkké i, to se uchovalo až dodnes, pravopisně správně je tedy slovo pouze s měkkým i, tj. dividenda.

Podstatné jméno dividenda je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru žena.

Příklady:

Jde o klíčový ukazatel pro výplatu dividend.
O výši dividendy rozhodne úterní valná hromada společnosti.
Až polovina zisku může jít na výplatu dividend.
O vyplacení dividend rozhodli akcionáři na sobotní valné hromadě.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému