Libido × libydo

U tohoto slova je přijatelný pouze pravopis libido. K zapamatování nám mohou pomoci dvě skutečnosti. V první řadě se nejedná o vyjmenované slovo, ani o slovo příbuzné, takže není důvod psát po obojetných souhláskách „l“ a b“ tvrdé „y“.

Navíc se jedná o slovo cizího původu, které se k nám dostalo skrze  německý výraz „Libido“. Do českého jazyka tak výraz přešel zcela nezměněn a respektujeme původní pravopis slova. Jedinou změnou oproti německé podobě je možnost slovo zcela běžně skloňovat dle českých zásad (libida, libidu, libido, libidem). Libido je termín z oblasti psychologie a označuje pohlavní pud nebo touhu, výraz spjat především s osobností významného psychologa Sigmunda Freuda.

Příklady:

Libido je dle psychologa Freuda ukryto v našem podvědomí.

Byl ovládán především svým velkým libidem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému