Frustrující × flustrující

Toto přídavné jméno je nám známé především díky psychologii. Jistě každý z nás někdy tento pocit také zažil. Pokud mluvíme o frustraci, pak máme na mysli ten špatný pocit, kdy se nám něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit.

Podstatné jméno frustrace je přijato z latinského slova frūstratiō, což v překladu znamená marně nebo zmarněný.

Velmi často je toto slovo chybně psáno i vyslovováno jako flustrace/flustrující. Sami vidíte, že se žádné „i“ se v původním latinském slově neobjevuje, proto tato varianta s písmenem „l“ je nespisovná, tedy ho nebudeme v žádném psaném i mluveném projevu používat. Jedinou pravopisně správnou variantou je varianta s „r“, tedy frustrace/frustrující.

Výraz frustrace je rodu ženského, vzoru růže. Tvary frustrující/frustrační/frustračně jsou potom přídavná jména.

Příklady:

Zveme vás k přehledu různých léčebných možností této frustrující
Jejich reakce jsou ovlivněny nízkou frustrační tolerancí.
Zdrojem násilí tady byl prostě pocit naprosté frustrace.

Přidejte komentář

Kliknutím na tlačítko PŘIDAT KOMENTÁŘ udělujete souhlas se
zpracováním osobních údajů .

Pošli tento příspěvek svému blízkému