Frustrující × flustrující

Toto přídavné jméno je nám známé především díky psychologii. Jistě každý z nás někdy tento pocit také zažil. Pokud mluvíme o frustraci, pak máme na mysli ten špatný pocit, kdy se nám něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit.

Podstatné jméno frustrace je přijato z latinského slova frūstratiō, což v překladu znamená marně nebo zmarněný.

Velmi často je toto slovo chybně psáno i vyslovováno jako flustrace/flustrující. Sami vidíte, že se žádné „i“ se v původním latinském slově neobjevuje, proto tato varianta s písmenem „l“ je nespisovná, tedy ho nebudeme v žádném psaném i mluveném projevu používat. Jedinou pravopisně správnou variantou je varianta s „r“, tedy frustrace/frustrující.

Výraz frustrace je rodu ženského, vzoru růže. Tvary frustrující/frustrační/frustračně jsou potom přídavná jména.

Příklady:

Zveme vás k přehledu různých léčebných možností této frustrující
Jejich reakce jsou ovlivněny nízkou frustrační tolerancí.
Zdrojem násilí tady byl prostě pocit naprosté frustrace.

Pošli tento příspěvek svému blízkému