Jejichž × jejíž

VSKK škola

Ani jeden z těchto výrazů není pravopisně nesprávný, existuje varianta jejichž i jejíž, je ovšem nutné se je naučit správně používat.

V obou případech se jedná o zájmeno přivlastňovací vztažné. To znamená, že oběma tvary můžeme přivlastňovat osobě nebo věci. Prostřednictvím zájmena jejíchž přivlastňujeme většímu počtu osob nebo věcí (vztahuje se k číslu množnému), zájmeno jejíž přivlastňuje jednotlivé věci nebo osobě rodu ženského.

Označení vztažné napovídá, že oba výrazy budou nejčastěji uvozovat vedlejší větu nebo budou jiným způsobem vyjadřovat vztah závislosti věty k některému větnému členu.

Příklady:

Soucítím s lidmi, jejichž majetek byl zničen při povodních.

Mám rád tu dívku, jejíž krásné oči mi učarovaly.

Stáhněte si mobilní aplikaci a procvičujte ještě rychleji.

Stáhnout
×
Pošli tento příspěvek svému blízkému