Kampaň × kampáň

Výrazem kampaň označujeme, když o něco usilujeme bojem; politickou akci, která je zaměřená na určitou aktuální otázku či úkol, také boj nebo tažení proti někomu, něčemu. Dále kampaní rozumíme období s vypjatým pracovním úsilím či hlavního provozu.

Pravopis a etymologie

Slovník nespisovné češtiny nám ke slovu kampaň podává následující výklad.

Kampaň představuje veřejný boj za něco nebo proti něčemu. Původ slova kampaň leží ve francouzském campagne s významem pole, pláň, ale následně také s významem válečné tažení, neboť vojska byla v poli takřka v průběhu celého roku. Campagne bylo přejato z pozdnělatinského campānia (pláň) od latinského campus (pole).

Slovo bylo přejato do českého jazyka a počeštěno do podoby KAMPAŇ, což je jediný správný zápis.

Kampaň coby veřejný boj za něco by se dala zaměnit se slovem kampán/campan.

Kampán spadá do oblasti geologie a jedná se o jeden ze stratigrafických stupňů svrchní křídy. Takže pozor, neplést.

Dělení slova:

kam-paň

Příbuzná slova:

kampaňový (přídavné jméno), kampaňovost (podstatné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo kampaň, jsou: boj (proti něčemu), tažení; akce, agitace, propagace; období vrcholného provozu (řepná kampaň).

Skloňování

Kampaň patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru píseň.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. kampaň kampaně
2. kampaně kampaní
3. kampani kampaním
4. kampaň kampaně
5. kampani kampaně
6. kampani kampaních
7. kampaní kampaněmi

Příkladové věty

Zorganizovat a vést celou kampaň rozhodně není jednoduché.

Děda byl kuřák celých čtyřicet let, ale jak s tím přestal, začal na cigarety dštít síru, a dokonce se podílel na nejedné protikuřácké kampani.

„Neboj se taky mluvit“ je kampaň pořádaná Amnesty International, která zachycuje životní příběhy LGBT+ lidí i celkovou rozmanitost komunity.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – kampaň. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 16.04.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kampa%C5%88
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému