Puls × pulz

Pojmem pulz můžeme označit smršťování srdečního svalu při systole, který je příčinou nárazů krve do tepenných stěn. Pulz je tep. Dále známe pulz z oborů elektrotechniky a fyziky, kdy jím označujeme pravidelnou a krátkou změnu fyzikální veličiny (například proudový pulz).

Pravopis a etymologie

Původ slova pulz lze najít v latinském pulsus s významem tlukot, tep či náraz. Pulsus bylo odvozeno od slova pellere (příčestí trpné od pulsus) coby pudit, hnát nebo tlouci. Do češtiny byl pulz přejat z německého slova Puls.

Pravidla českého pravopisu nám umožňují psát pulz dvojím způsobem, a to pulz i puls. V textu je důležité zachovat jednotnost, proto bychom si měli dát pozor, abychom všude použili jen jednu z možností.

Skloňování

Pulz je podstatné jméno rodu mužského a skloňujeme jej podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. pulz pulzy
2. pulzu pulzů
3. pulzu pulzům
4. pulz pulzy
5. pulze pulzy
6. pulzu pulzech
7. pulzem pulzy

Synonyma

Synonyma pro slovo pulz jsou: tep, tepání, tepot.

Příkladové věty

Pulz je nehmatný.

Podle pulzu zjistíme, jestli je živý, nebo mrtvý.

Tep srdce se označuje jako pulz.

Jeho puls/pulz se začal povážlivě zpomalovat.

Na krku mu pulzovala tepna.

Strachy jsem málem omdlela a uši mi zalehly mohutným šuměním pulzu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému