Defilé × defillé

Toto slovo zní docela cize, že ano? Pojďme se tedy podívat, co o něm píše Akademický slovník cizích slov.

Ten říká, že slovo defilé je slavnostní pochod (při přehlídce), dostalo se k nám z francouzského défilé od défiler (jít v řadě). Důležité je si pamatovat, že píšeme slovo pouze s jedním písmenem f, varianta se dvěma f není kodifikována, tudíž nespisovná.

Slovníky nabízí i sloveso defilovat, což znamená konat defilé. Podstatné jméno defilé je rodu středního a je nesklonné (píšeme slovo ve všech číslech a pádech vždy ve stejném tvaru).

Příklady:

Po závěrečném defilé a nástupu jednotek proběhlo vyhodnocení cvičení a zazněla hymna Československa.

Celkem se k defilé připojily na tři stovky muzikantů a tanečníků.

Po slavnostním zahájení návštěvníci využili možnost zúčastnit se defilé lodí.

Po závěrečném defilé mohou diváci navštívit naše zákulisí a vyzkoušet všechny cirkusové dovednosti na vlastní kůži.

Poté je v plánu i defilé další vojenské techniky.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
KRAUS, Jiří a kol. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 879 s. ISBN 80-200-1351-2.
Pošli tento příspěvek svému blízkému