Buzola × busola

Dvojí pravopis u přejatých slov je v našem jazyce poměrně běžný. To je případ i buzoly/busoly.

U tohoto slova je dvojí spisovná výslovnost a tím pádem i dvojí spisovný pravopis. Je tak možné psát počeštěně buzola, i původní tvar busola.

V celistvém 1 textu se však snažte zachovat jen jednu z těchto variant.

Příklad:

Ke svým 14. narozeninám si přál krásnou buzolu/busolu, kterou okoukal z televizních dobrodružných seriálů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému