Renesance × renezance

Renesance je umělecký sloh, za jehož kolébku bývá považována Itálie. Navazuje na středověk a trvala v období od 14. do 16. století.

Díky dobrým ekonomickým podmínkám v Evropě, došlo v tomto období k prudkému rozkvětu umění, zejména v malířství, sochařství a architektuře. Renesance zasáhla i lidské myšlení a odrazila se ve filozofických dílech, hudbě i v přírodních vědách.

Pravopis a etymologie

Původ slova renesance nalezneme ve francouzském renaissance. Doslovný význam je znovuzrození. Odvozené je od renaȋtre a starofrancouzského renaistre neboli znovu se narodit.

Slovo bylo přejato a počeštěno do podoby renesance. Lze jej psát dvěma způsoby a oba jsou správné – renesance i renezance. Důležité je zachovat v textu jednotnost.

Skloňování

Renesance je podstatné jméno rodu ženského, které skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. renesance renesance
2. renesance renesancí
3. renesanci renesancím
4. renesanci renesance
5. renesance renesance
6. renesanci renesancích
7. renesancí renesancemi

Příkladové věty

Četli jste Boccacciův Dekameron? Ten patří mezi literární díla období renesance.

Jedním z nejznámějších umělců vrcholné renesance/renezance byl sochař Michelangelo Buonarroti.

V období renesance se na umělce přestalo pohlížet jako na obyčejné řemeslníky, ale začali být váženými a bohatě oceňovanými občany.

Jedním z nejznámějších představitelů období renesance je Leonardo da Vinci.

Kamarád je renesanční člověk. Je nesmírně vzdělaný a umí spoustu věcí.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4.
Pošli tento příspěvek svému blízkému