Kupředu × ku předu

Tento výraz je řazen do poněkud problematické pravopisné skupiny.

Tou skupinou jsou tzv. příslovečné spřežky, tedy spojení předložky s jiným slovním druhem. Výrazy se opakovaně vyskytovaly vedle sebe a jazykovým vývojem došlo k jejich sloučení v jedno slovo.

Kupředu je též příslovečná spřežka, proto píšeme vždy dohromady jako jedno slovo. Kupředu je řazeno mezi příslovce a užíváme jej ve významu dopředu, vpřed (místně), předem (časově).

Příklad:

Práce na výstavbě silnice postupovala rychle kupředu.

Kráčela kupředu novým zážitkům.

Pokračujte směle kupředu a nikdy se nezastavujte!

Pošli tento příspěvek svému blízkému