Být × bít

Zde se jedná o klasickou dvojici, která je často zařazována jako pravopisný chyták ve všemožných typech cvičení.

BÝT

V obou případech se jedná o slovesa. Být s „ý“ v základu slova je užíváno ve významu existovat, nacházet se (někde něco je). Je též užíváno jako tzv. sloveso sponové v přísudku či je součástí složitějších slovesných tvarů, např.: dveře jsou otevřeny, poslal jsem apod.

BÍT

Oproti tomu bít s „í“ v základu slova používáme v případě, že chceme vyjádřit význam mlátit, bouchat, vytvářet násilí. Tato pravidla platí i ve slovech příbuzných a odvozených, např.: přibýt (zvětšit množství) x přibít (připevnit hřebíkem, silou – mlátit), dobýt (zmocnit se) x dobít (utlouci apod.). Tyto zásady je vhodné si zapamatovat, protože je možné je aplikovat i na další podobné případy.

Příklady

Byl v naší hrozné kantýně tam včera i dnes.

Je skvělé být s tebou.

Kdo chce psa bít, hůl si najde.

Musím být večer doma a odpočívat.

Bít psa je velmi nevhodné

Bil vzteky pěstí do zdi, dokud ho jeho zuřivost neopustila.

Pošli tento příspěvek svému blízkému