Být × bít

 

Obě slovesa jsou správná, liší se ale významem.

Sloveso být najdeme ve vyjmenovaných slovech ve významu existovat, někde se nacházet. Sloveso bít použijeme ve významu mlátit, udeřit viz naše příklady:

Příklady

Byl v naší hrozné kantýně tam včera i dnes.

Bil vzteky pěstí do zdi, dokud ho jeho zuřivost neopustila.

Pošli tento příspěvek svému blízkému