Ezoterický × esoterický × ezoterní × esoterní

Chceme-li říct, že je něco tajné, skryté a přístupné pouze pro lidi zasvěcené, pak mluvíme o něčem ezoterickém (ezoterním).

Pravopis a etymologie

Ezoterický má původ ve starořeckém esōterikós (patřící do vnitřního kruhu), z esōtérō (dále dovnitř). Ve svém původním významu se jednalo o tajné učení řeckých filozofů (na rozdíl od veřejného učení – exoterického).

Ezoterický lze psát dvojím způsobem a obojí je správně: ezoterický i esoterický. Stejně tak je možné zvolit variantu ezoterní i esoterní. (Ezoterický je častější podobou.) Nezapomeňte ale, že je v celém textu nutné dodržet jednotnost.

Opakem (antonymem) ezoterický je exoterický.

Stupňování:

  1. ezoterický
  2. ezoteričtější
  3. nejezoteričtější

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno ezoterický, jsou: tajný, skrytý, přístupný zasvěceným.

Skloňování

Ezoterický je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. ezoterický ezoterický ezoterická ezoterické
2. ezoterického ezoterického ezoterické ezoterického
3. ezoterickému ezoterickému ezoterické ezoterickému
4. ezoterického ezoterický ezoterickou ezoterické
5. ezoterický ezoterický ezoterická ezoterické
6. ezoterickém ezoterickém ezoterické ezoterickém
7. ezoterickým ezoterickým ezoterickou ezoterickým
VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. ezoteričtí ezoterické ezoterické ezoterická
2. ezoterických ezoterických ezoterických ezoterických
3. ezoterickým ezoterickým ezoterickým ezoterickým
4. ezoterické ezoterické ezoterické ezoterická
5. ezoteričtí ezoterické ezoterické ezoterická
6. ezoterických ezoterických ezoterických ezoterických
7. ezoterickými ezoterickými ezoterickými ezoterickými

Příkladové věty

Otevřeli u nás novou ezoterickou prodejnu, kde mají na výběr i spoustu zajímavých knih.

Někteří tvrdí, že ezoterické a okultní umění je nejkratší cestou do pekla nebo nejlepším možným způsobem, jak se nechat posednout démonem.

Hele, fakt by mě zajímalo, čím se dávné ezoterické učení zabývalo.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – ezoterický. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ezoterick%C3%BD Wiktionary The free dictionary – esoteric. Wiktionary The free dictionary [online]. Copyright © [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://en.wiktionary.org/wiki/esoteric
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému