Blízkost × blískost

Je nejlepší si zapamatovat, že toto podstatné jméno lze psát pouze s „z“ v základu slova.

Při zdůvodnění pravopisu si můžeme pomoci slovy příbuznými: blízký, blízko či blízce, která mají v základu slova též „z“. Můžeme si říci i tvar blizoučko, kde hlásku dokonce slyšíme. Důkazem pro psaní „z“ je i vytvoření druhé stupně přídavného jména (blízký – bližší), zde dochází ke změně původního „z“ na „ž“.

Příklady:

Ráda se pohybovala v jeho blízkosti.

Vědci dlouho zkoumali vzájemnou blízkost slovanských jazyků.

Pošli tento příspěvek svému blízkému