Politura × polytura

V případě posuzování správného pravopisu u této dvojice si musíme dát pozor, aby nás nezmátla předpona.

V českém jazyce se objevují slova, která obsahují předponu řeckého původu poly-, např.: polyester, polygamie, polystyren, polygrafie apod. Předpona poly- vždy nese význam mnoho. To však není náš případ. Výraz politura pochází z latiny a označuje bezbarvý lak, díky kterému se podaří docílit lesklého povrchu, např. na nábytku. Nejedná se zde o výše zmíněnou předponu s významem mnoho. Výraz byl převzat do češtiny z latiny ve své původní podobě a respektujeme tento pravopis. Variantu s „i“ můžeme pro označení stejné skutečnosti nalézt i v jiných jazycích. Stejně píšeme i příbuzné přídavné jméno – politurový (např. nátěr).

Příklady:

Ten stůl ještě přetřu jednou vrstvou politury, ať to vypadá lépe.
Dědeček si do své dílny koupil politurový nátěr.

Pošli tento příspěvek svému blízkému