Interpretace × ynterpretatze

Pojmem interpretace označujeme vykládání, vyložení textu (například báseň, nějaký historický text či historickou událost).

Interpretací taktéž označujeme provedení, podání uměleckého díla (například Beethovenovu Měsíční sonátu nebo v divadle úlohu Hamleta).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník podává k heslu interpretace následující výklad.

Interpretovat (interpret, interpretace) pochází z latinského interpretārī (vykládat, podávat – především umělecké dílo) od interpres (zprostředkovatel, vykladač, tlumočník).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby interpretovat a jeho odvozeniny (interpretace). Pravidla českého pravopisu uvádí jen jediný možný zápis, a to INTERPRETOVAT a INTERPRETACE.

Skloňování

Interpretace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. interpretace interpretace
2. interpretace interpretací
3. interpretaci interpretacím
4. interpretaci interpretace
5. interpretace interpretace
6. interpretaci interpretacích
7. interpretací interpretacemi

Synonymní výrazy

Synonyma, kterými můžeme nahradit výraz interpretace, jsou: vykládat co, vysvětlovat, objasňovat, komentovat co, tlumočit, přetlumočit, podat co jak, zahrát (skladbu).

Příkladové věty

Vaše interpretace tohoto historického textu není správná.

Navštívila jsem koncert, na kterém hrál Daniel Barenboim Mozartovy klavírní sonáty, a jeho interpretace mě doslova rozplakala.

Jeho interpretace Hamleta byla velmi zdařilá.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – interpretace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=interpretace
Pošli tento příspěvek svému blízkému