Nedorozumění × nedorozumnění

Moudrá Internetová jazyková příručka uvádí, že písmeno ě po písmenu m naznačuje výslovnost [mňe], např. město [mňesto]. Hláskovou skupinu [mňe] v češtině píšeme buď ve tvaru , nebo mně.

Mě píšeme ve slovech, která z hlediska současné češtiny považujeme za značková (neodvozená), a ve slovech od nich utvořených, např. měď, měděný, měna, proměna, vyměnit atd. Je třeba si vždy uvědomit nejprve podobu základového slova, tzn. slova, od kterého byly dále konkrétní tvary nebo slova odvozeny.

Jestliže tedy v základním nebo základovém slově nevidíme skupinu mn nebo men, píšeme v jiných tvarech pouze ě – v zimě (zima), výměra (míra), oněměl (němý). Stejně je tomu tak u slova nedorozumění. Základové slovo je rozum, proto pravopisně správně je jen tvar nedorozumění.

Slovo nedorozumění je rodu středního a skloňujeme ho podle vzoru stavení.

Příklady:

Řadu podobných nedorozumění by řešil dostatek personálu.
Často dochází ke zbytečnému nedorozumění a nepochopení.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému