Byznys × biznys

Pojmem byznys označujeme obchodní činnost nebo obchodní podnikání a zároveň také zisk z této činnosti.

Když někdo řekne „to je/není můj/jeho byznys“, v přeneseném významu to znamená, že „to je/není můj/jeho starost, práce, záležitost, nikdo jiný do toho zasahovat nemá nebo nebude“.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu poskytuje následující výklad.

Slovo byznys bylo přejato z anglického business (obchod) od busy (zaneprázdněný, pilný). Původ samotného business není jasný. Slovo business bylo počeštěno do podoby byznys (podle výslovnosti), avšak je povolen dvojí způsob zápisu, a to byznys i business (obojí je v českém textu správně). Důležité je, aby byla zachována jednotnost.

Skloňování

Byznys patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. byznys byznysy
2. byznysu byznysů
3. byznysu byznysům
4. byznys byznysy
5. byznyse byznysy
6. byznyse, byznysu byznysech
7. byznysem byznysy

Příkladové věty

Před dvěma lety jsem začal podnikat v dopravě, rozjelo se mi to pěkně, nečekal jsem, že to bude takový byznys.

Hollywood je znám pro svůj filmový byznys.

V tvrdém petrolejářském byznysu nemají nezkušení zelenáči co dělat.

Je to byznys, tak si to neber osobně.

To je ale příšerný byznys. Nikdy bych to nechtěl dělat.

Drogy, internetové podvody, obchod se zbraněmi a jiné nelegální činnosti jsou po léta výnosným byznysem, ale tresty jsou za to tvrdé.

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se? To jsou přece kecy! I ve vrcholovém sportu jde jen o prachy. Je to prostě byznys.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – byznys. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 22.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=byznys
Pošli tento příspěvek svému blízkému