Investigativní × investygatyvný

Investigativní znamená „zkoumající, pátrající, vyšetřující“. Pojem je znám především z oblasti žurnalistiky.

Investigativní novinář je takový novinář, který pátrá po tom, co stojí za různými veřejnými společenskými událostmi. Hledá fakta a okolnosti týkající se daného problému (například zpronevěra peněz ve velkých firmách).

Pravopis a etymologie

Původ slova investigativní nalezneme v latinském investigatioinvestigare.

Slovo bylo přejato do angličtiny v podobě investigate (prozkoumat, prošetřit), k níž se připojila přípona -iveinvestigative (vyšetřování, vyšetřovací), a odtud pak bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby investigativní. Zachovalo se původní psaní měkkých i.

Podoba investigativní je jediný správný způsob zápisu.

Dělení slova:

in-ve-s-ti-ga-tiv-ní

Skloňování

Investigativní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. investigativní investigativní investigativní investigativní
2. investigativního investigativního investigativní investigativního
3. investigativnímu investigativnímu investigativní investigativnímu
4. investigativního investigativní investigativní investigativní
5. investigativní investigativní investigativní investigativní
6. investigativním investigativním investigativní investigativním
7. investigativním investigativním investigativní investigativním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. investigativní investigativní investigativní investigativní
2. investigativních investigativních investigativních investigativních
3. investigativním investigativním investigativním investigativním
4. investigativní investigativní investigativní investigativní
5. investigativní investigativní investigativní investigativní
6. investigativních investigativních investigativních investigativních
7. investigativními investigativními investigativními investigativními

Příkladové věty

Mikael Blomkvist, mužský protagonista knižní série Milénium, pracoval jako investigativní novinář.

Bavila by mě investigativní žurnalistika.

Na večírku jsem chtěl vyzpovídat šéfa jednoho mezinárodního korporátu, ale alkohol zhatil všechny mé investigativní plány.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – investigativní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=investigativn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému