Povědomí × podvědomí

Dělají vám problémy dvě zapeklitá slova – povědomí a podvědomí? Máme pro vás přehledné rady, díky kterým zjistíte, kdy se slova používají a za jakých podmínek. Pojďme si to připomenout, ať je příště netápeme.
Než se podíváme na jednotlivé varianty, musíme říct, že obě jsou pravopisně správné. Jen se používají v odlišných kontextech. Snadno se však spletou, protože jsou si významově dost blízká.

Povědomí

Slovo povědomí označuje určité vědění o něčem, znalost či uvědomění někoho o daném tématu. Pokud teda říkáte, že někdo o něčem ví a má o tom pár informací, má o tom i povědomí. Zkrátka, ví o tom. Raději si uvedeme příklad, abychom měli povědomí o tom, jak se slovo povědomí používá.

Měl povědomí o probírané látce, takže u zkoušky uspěl za jedna.
Tvoje tvář je mi dost povědomá.
Máte povědomí o událostech, které proběhly v roce 1948?
Reklamní kampaň pomohla, aby se značka dostala do povědomí lidí.

Podvědomí

Kdežto podvědomí je jedna část našeho lidského vědomí. Pokud by vám o tom vyprávěl psycholog, bude podvědomí označovat za nevědomí. Mezi laiky jde však o nejasné vědění o něčem. I v tomto případě pro vás máme pár příkladů.

Víte, co znamená podvědomí? Jde o mlhavé tušení pod povrchem vaší mysli.
Podvědomě jsem si myslel, že je to dnes. Ale bylo to úplně jiný den.
Někde hluboko v mém podvědomí si tě pamatuji.
Jak jsi to udělal? Nevím, byla to prostě podvědomá reakce.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Slovník spisovné češtiny
Pošli tento příspěvek svému blízkému