Košer × košér

Pojem košer pochází z hebrejštiny a znamená „rituálně čistý, nezávadný, vhodný“.

Bavíme-li se o pokrmech, pak košer znamená, že jídlo je připraveno tak, aby vyhovovalo židovským rituálním předpisům. Výraz košer je ovšem mezi lidmi natolik vžitý, že jím můžeme označit i nedůvěryhodnost, že něco není v pořádku, není náležité (a naopak):

Vámi nastavené podmínky nejsou úplně košer.

Ten tvůj kamarád nevypadá košer.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu košer podává následující výklad.

Košer pochází z jidiš koscher a to zase z hebrejského kāšer (způsobilý, podle předpisů).

Jedná se o slovo přejaté.

Coby slovní druh může být slovo košer přídavným jménem, nebo příslovcem. Z hlediska správného zápisu v tom není žádný rozdíl. Správné je pouze psaní v podobě KOŠER.

Dělení:

ko-šer

Přídavné jméno košer je nesklonné a nestupňuje se.

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno košer, jsou: nezávadný, přijatelný; rituálně nezávadné maso.

Příkladové věty

Vepřové maso není košer.

V Izraeli také existují fastfoody, ale všechny jsou košer.

Máma vaří košer.

Jaké je košer maso?

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – košer. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=ko%C5%A1er_2&ref=ko%C5%A1er_3 Internetová jazyková příručka – košer. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 28.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=ko%C5%A1er_3&ref=ko%C5%A1er_2
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému