Stvrdit × ztvrdit

 

Slovíčko stvrdit se píše pouze s předponou s- (nikdy tedy nepíšeme v podobě ztvrdit).

Toto slovo používáme ve významu potvrdit nějakou psanou smlouvu či jen ústní domluvu.

Příklad:

Musíme to stvrdit vlastní krví, aby smlouva byla platná!

Pošli tento příspěvek svému blízkému