Stvrdit × ztvrdit

Tato dvojice patří opět k pravopisným chytákům, stejně jako jiné případy psaní předpon s-, z-.

Sloveso stvrdit se objevuje ve významu potvrdit něco, schválit podpisem apod. Zde si můžeme pomoci slovy s podobným významem, která také píšeme s počátečním „s“: souhlasit, schválit apod.

Tato varianta je tedy pravopisně správná a je ji možné v tomto významu použít. Jiná je ale varianta s počátečním „z“ – tedy ztvrdit. Při psaní této podoby si můžeme pomoci známou poučkou: jedná se o tzv. změnu stavu (stejně jako u slov: zhubnout, zmoknout, zčervenat). Ztvrdit se používá ve významu činit něco tvrdým (z měkkého se něco stává tvrdým, z tvrdého se mění na ještě tvrdší apod.).

Opakem k tomu výrazu je sloveso změkčit. Použít tedy můžeme oba výrazy, je nutné však brát na vědomí jejich odlišné významy.

Příklady:

Král stvrdil královskou smlouvu pečetí.

Musíme to stvrdit vlastní krví, aby smlouva byla platná!

Ve středověku se často pevnosti ztvrzovaly mocným opevněním.

Pošli tento příspěvek svému blízkému