Dočasně × dočastně

Při psaní tohoto si můžeme jednoduše pomoci slovem příbuzným a ihned nám bude jasné, že jediný správný pravopis je dočasně.

Základní pomůckou nám může být vytvoření příbuzného přídavného jména, tj. dočasný; v této variantě zcela jasně slyšíme, jak slovo napsat (tvar není dočastný, není tedy na místě vkládat nesmyslně „t“). Průkazný je též samotný význam slova. Příslovce dočasně označuje skutečnost, že něco (např. událost) trvá pouze určitou dobu.

Jako slovo opačného významu lze uvést příslovce trvale. Zde jasně vidíme, že výraz je spojen s časem, časovými okolnostmi – základem slova bude podstatné jméno čas. Slovo tedy můžeme rozdělit z hlediska slovotvorby na jednotlivé části takto: do-čas-ně. Užitá přípona je tedy –ně, nikoliv –tně.

Příklady:

Omezení vlakové dopravy by mělo trvat pouze dočasně, nejvýše několik hodin.

Pan ředitel je dočasně mimo území České republiky.

Pošli tento příspěvek svému blízkému