Hřebík × řebík

Slovem hřebík označujeme tenký kolíček, který je na jednom konci zašpičatělý, na druhém má hlavičku.

Hřebík se často používá i v přeneseném významu v různých frazeologických spojeních:

  • pověsit (něco) na hřebík → zanechat toho,
  • uhodit hřebík na hlavičku → něco perfektně vystihnout,
  • hřebík do rakve → něco, co výrazně zkracuje život,
  • každý hřebík se před ním třese → je známým zlodějem,
  • vědět o každém hřebíku → vědět o každé maličkosti, která patří k majetku,
  • do posledního hřebíku → úplně všechno.

Zdrobnělina od slova hřebík je hřebíček. Hřebíčkem však také označujeme koření (usušená drobná nerozvitá poupata stálezeleného tropického stromu hřebíčkovce kořenného).

Velký hřebík je hřeb.

Pravopis a etymologie

Slovo hřebík má staročeský původ (i jeho původní podoba hřěbí).

Správné je pouze psaní s h-, tedy HŘEBÍK.

Podoba řebík (s odsunutým h-) se vyskytuje pouze v nářečí. Nejčastěji se používala pro označení zubů (kolíků) u dřevěných hrábí.

Skloňování

Hřebík patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. hřebík hřebíky
2. hřebíku hřebíků
3. hřebíku hřebíkům
4. hřebík hřebíky
5. hřebíku hřebíky
6. hřebíku hřebících
7. hřebíkem hřebíky

Příkladové věty

Chtěla jsem si v obýváku pověsit obrázek, ale nemohla jsem najít žádný hřebík.

V obchodě s nářadím jsme koupili novou vrtačku, hmoždinky a dvě krabičky hřebíků.

K jejím neduhům bylo kouření tím posledním hřebíkem do rakve.

Jsem už starý, fotbal jsem pověsil na hřebík.

V perníkovém koření je i rozemletý hřebíček.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – hřebík. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 01.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=h%C5%99eb%C3%ADk ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS. [online]. Copyright © [cit. 01.07.2022]. Dostupné z: https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/heslo/3/104 Hřebíčkovec kořenný – Wikipedie. Wikipedie Otevřená encyklopedie [online]. Copyright © [cit. 01.07.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99eb%C3%AD%C4%8Dkovec_ko%C5%99enn%C3%BD
Pošli tento příspěvek svému blízkému