Shůry × zhůry

Při zdůvodňování pravopisu u této dvojice nám bohatě postačí již známá pravidla pro psaní předpon s-/z-.

Příslovce shůry je již méně užívaný tvar, který je označován jako knižní či zastaralý. Používáme jej ve významu: shora, seshora, z vrchu apod. (směrem od vyšší instance- nadřízený, člověk výše postavený: obrazně či fyzicky, bůh apod.).

Všechny tyto synonymní výrazy nám pomohou i při zdůvodňování pravopisu a správném psaní. Výraz shůry je nutné psát pouze s počátečním „s“, protože se zde jedná o tzv. směřování shora dolů či z povrchu pryč. Stejné pravidlo platí i u jiných slov se stejným významem, např.: shlédnout (shora dolů), sklopit, shýbnout se, smazat, smést apod.

Příklad:

Shůry se najednou na nás snesl obrovský orel, který nás odnesl do bezpečí.

My s tím už nic nezmůžeme, pokyny shůry jsou jednoznačné.

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

Promluvil k nám hlas shůry.

Pošli tento příspěvek svému blízkému