Scestí × zcestí

Z hlediska českého pravopisu je správná pouze varianta scestí. Zdůvodnění pravopisu není vůbec jednoduché a nejlepší bude, když si psaním tohoto slova zapamatujete. Toto podstatné jméno je synonymem pro mylnou životní cestu.

Proto se můžeme domnívat, že předpona „s“ je zde proto, aby byl podpořen význam tzv. směřování dohromady (cesty, které se sbíhají – opakem pak může být rozcestí).

Pozor ale na případné chybné zdůvodnění pomocí slovesa scestovat – sloveso scestovat má i svůj protějšek s předponou „z“ na počátku slova, mezi těmito slovesy není významový rozdíl a je možné je psát oběma způsoby. Příbuzná slova se také mohou svými předponami lišit; přídavné jméno scestný (nesprávný), ale proti tomu přídavné jméno zcestovalý atp. Slovo scestí vždy pouze s předponou „s“.

Příklady:

Mám pocit, že je Jana právě ve svém životě na scestí.

Nerada bych se kvůli němu dostala na scestí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému