Refýž × refíž

Pojmem refýž označujeme vyvýšené nástupiště městské hromadné dopravy, tzv. nástupní ostrůvek, který zpravidla bývá umístěn přímo na vozovce.

Pravopis a etymologie

Lze použít také zdrobnělinu refýžka. Přídavné jméno utvořené od slova refýž je refýžový.

Slovo refýž pochází z francouzského slova refuge, jež má stejný význam jako refýž, tedy vyvýšený nástupní ostrůvek.

Jedná se o jakési útočiště (útulek). Refuge bylo přejato z latinského refugium (stejný význam jako předchozí), které bylo odvozeno od refugere s významem utíkat, prchat. Refugere je složeninou re- (lat.; znovu, opět) a fugere (utíkat, prchat).

Refýž byla počeštěna a podle Pravidel českého pravopisu je umožněn jen tento jediný zápis. Z hlediska volby koncového ž/š nám může pomoci skloňování: je refýž bez refýže, nikoli refýš bez refýše.

Psaní y/i

Písmeno f patří mezi obojetné souhlásky (stejně jako b, l, m, p, s, v, z). V těchto obojetných souhláskách nám psaní i/y usnadňují vyjmenovaná slova. Jenomže vyjmenovaná slova se týkají domácích (někdy zdomácnělých) slov, v jejichž kořenech (někdy příponách) se píše y/ý.

Písmeno f žádnou vlastní řadu vyjmenovaných slov nemá, protože v základech domácích slov se téměř nevyskytuje (výjimku tvoří některá zvukomalebná slova a citoslovce). A pakliže se v základu objeví, platí pravidlo, že se po f tvrdé y/ý nepíše. Ovšem některé učebnice a přehledy k písmenu f uvádějí přejaté slovo fyzika. Podle nás by se tam dala zařadit také refýž, jakožto přejaté slovo, v němž se po f píše vždy -ý-.

Skloňování

Refýž patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru píseň.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. refýž refýže
2. refýže refýží
3. refýži refýžím
4. refýž refýže
5. refýži refýže
6. refýži refýžích
7. refýží refýžemi

Příkladové věty

Ve spěchu jsem zakopla o refýž.

Na refýži postával hlouček mrznoucích lidí.

Dával si pozor, aby při jízdě městem nepřehlédl refýž určenou pro nastupující do MHD.

Po půl čtvrté odpoledne bývá na refýžích tak moc lidí, že se na ně skoro nevejdou.

Ve zprávách mluvili o nákladním automobilu, který najel do lidí postávajících na refýži.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – refýž. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 25.0.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ref%C3%BD%C5%BE
Pošli tento příspěvek svému blízkému