Lyrika × lirika

Český pravopis akceptuje pouze podobu slova lyrika. Výraz, označující jeden ze základních literárních druhů; především v básnické tvorbě vyjadřující subjektivní city a nálady, pochází původně z latinského slova lyricus.

I přesto, že se toto slovo přizpůsobilo českému systému skloňování (lyriky, lyrikou apod.), při psaní si však ponechalo svou podobu s „y“.

Protože se tedy jedná o slovo cizího původu, neřídíme se při psaní vyjmenovanými slovy nebo jinými poučkami.

Příklad:

Lyrika, epika a drama jsou základní literární druhy.

Četli jsme lyrickou báseň.

Pošli tento příspěvek svému blízkému