Odevzdat × odezdat

Mluvíme o tzv. dokonavém slovesu, to je takové sloveso, které vyjadřuje děj, který již byl ukončen nebo ukončen bude. Znamená to tedy, že se jedná o sloveso, které je nějakým způsobem časově ohraničené.

Je třeba si dát pozor na to, abychom vždy napsali toto slovo pravopisně správně, tedy aby bylo vždy – vz uprostřed – odevzdat. Varianta bez -v je nepřípustná, avšak v běžné mluveném projevu se s ní můžeme často setkat.

Z infinitivu lze utvořit tzv. verbální substantivum – odevzdání. To je podstatné jméno slovesné, tedy jméno odvozené ze slovesného kmene příponou –ní/-tí. (např. zamrznutí, připomenutí, přemlouvání).  Primárně tak označujeme událost, děj nebo stav. Označovat však můžeme také výsledek děje.

Příklady:

Řešení je nutné odevzdat učiteli na začátku prezenční části.

Bez odpočinku a regenerace nemohou hráči odevzdat v utkáních maximální výkon.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému