Atonický × atonycký

Pojmem atonický rozumíme ochablý či chabý (atonické svalstvo). Atonický je přídavné jméno odvozené od podstatného jména atonie.

Atonie je lékařský termín, kterým označujeme ztrátu napětí, ochablost, chabost (atonie žaludku). Obojí je spjato se slovem tonus. Tonus je „trvalý stupeň napětí živé tkáně ovládaný nervstvem; pružné napětí svalů“.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu tonus a předponě a- podává následující výklad.

Tonus (trvalé napětí tkáně) pochází z novolatinského slova tonus (týž význam), které pochází s řeckého tónos (napětí, natažení, síla).

Předpona a- pochází z řečtiny a označuje zápor → tonus (trvalé napětí tkáně); atonie (ztráta napětí) a atonický (ochablý).

Atonický obsahuje příponu -ický.

Správný způsob psaní je tedy v podobě ATONICKÝ, ATONIE. Jedná se o slovo přejaté a počeštěné. Výslovnost však změkčená není [-ny-].

POZOR! Slovo atonický si můžeme splést se slovem atonální. Atonální znamená „nedbající vztahů k ústřednímu tónu (tónice)“.

Skloňování

Atonický je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. atonický atonický atonická atonické
2. atonického atonického atonické atonického
3. atonickému atonickému atonické atonickému
4. atonického atonický atonickou atonické
5. atonický atonický atonická atonické
6. atonickém atonickém atonické atonickém
7. atonickým atonickým atonickou atonickým
VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. atoničtí atonické atonické atonická
2. atonických atonických atonických atonických
3. atonickým atonickým atonickým atonickým
4. atonické atonické atonické atonická
5. atoničtí atonické atonické atonická
6. atonických atonických atonických atonických
7. atonickými atonickými atonickými atonickými

Příkladové věty

Při atonickém záchvatu u epilepsie dochází k ochabnutí některých svalů.

Podle stavu střeva rozlišujeme dvě skupiny zácpy: spastickou a atonickou.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – tonus. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=tonus Internetová jazyková příručka – atonální. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=aton%C3%A1ln%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému