Postoupit × podstoupit

Jak sloveso postoupit tak sloveso podstoupit jsou správné. Liší se ovšem ve významu a tedy v použití ve větě.

Význam: postoupit

Sloveso postoupit má několik významů:

  • Pokročit, dostat se na vyšší úroveň. Například: Nemoc bohužel postoupila do dalšího stádia.
  • Popojít. Např.: Postupte si dále do vozu.
  • Odevzdat, přenechat. Např.: Žaloba byla postoupena státnímu zastupitelství.

Význam: podstoupit

Sloveso podstoupit může znamenat:

Vykonat něco náročného či obtížného (obvykle za nějakým účelem/cílem), podrobit se.

Např.: Nedaří se jim počít přirozenou cestou, tak se rozhodli, že podstoupí umělé oplodnění.

Vytrpět, přetrpět.

Např.: Podstoupil bolestivý zákrok.

Synonyma sloves postoupit a podstoupit

Sloveso postoupit můžete nahradit několika různými slovesy, s ohledem na jeho význam ve větě. Např.: pokročit, popojít, kvalifikovat se, odevzdat nebo přenechat.

Stejně tak i sloveso podstoupit můžete dle významu nahradit slovesem jiným. Například podrobit se, absolvovat či prodělat.

Časování sloves

Postoupit

Dělení slova: po-stou-pit

jednotné číslo množné číslo
1. osoba postoupím postoupíme
2. osoba postoupíš postoupíte
3. osoba postoupí postoupí
rozkazovací způsob postup postupte
příčestí činné postoupil
příčestí trpné postoupen
přechodník minulý, mužský rod postoupiv postoupivše
přechodník minulý, ženský a střední rod postoupivši
verbální substantivum postoupení

Podstoupit

Dělení slova: pod-stou-pit

jednotné číslo množné číslo
1. osoba podstoupím podstoupíme
2. osoba podstoupíš podstoupíte
3. osoba podstoupí podstoupí
rozkazovací způsob podstup podstupte
příčestí činné podstoupil
příčestí trpné podstoupen
přechodník minulý, mužský rod podstoupiv podstoupivše
přechodník minulý, ženský a střední rod podstoupivši
verbální substantivum podstoupení

Příklady:

Pohledávka byla postoupena exekutorskému úřadu.

Náš tým postoupil do finále.

Marie postoupila do maturitního ročníku.

Můj otec minulý týden podstoupil komplikovanou operaci.

Ježíš podstoupil mučednickou smrt.

Nechápu proč dobrovolně podstoupil takové riziko.

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky
Pošli tento příspěvek svému blízkému