Zpravidla × z pravidla

Příslovce zpravidla vzniklo spřahováním a to tak, že došlo ke spojení předložky a podstatného jména do jednoho tvaru, jedná se tak o tzv. příslovečnou spřežku.

Pravopisně správně je tedy varianta psaná dohromady jako jedno slovo. Výraz zpravidla užíváme, chceme-li vyjádřit význam obyčejně, pravidelně nebo většinou.

Existuje je ale přípustná možnost, kdy znovu zkombinujeme předložku „z“ a podstatné jméno „pravidla“ a tím vytvoříme pravopisně korektní variantu z pravidla (snadněji to pochopíte z našeho posledního příkladu). Děkujeme za doplnění Jaroslavovi Babelovi.

Příklady:

Večer se zpravidla díváme na televizi.

Náš kraj je porostlý lesy, zpravidla borovými a dubovými.

Upozornil na výjimku z pravidla

Pošli tento příspěvek svému blízkému