Každodenní × každodení

Při psaní n – nn si vždy musíme pomoci skladbou slova samotného, stejné je to i v tomto případě. Námi nabízené přídavné jméno je složeno ze dvou částí, a to z přídavného jména každý a přídavného jména denní.

Slovo denní je nutné psát s dvěma „nn“ – základem slova je podstatné jméno den (zde vidíme, že je tvar zakončen na „n“), ke kterému je připojena přípona -ní (tedy den + ní). Dojde tedy ke zdvojení „n“. Slovo každodenní je tedy možné napsat pouze jedním způsobem, a to se dvěma „nn“.

Podobným slovem je dennodenní.

Příklady:

Každodenní čistění zubů patří mezi základní hygienické návyky.

Naše každodenní hádky už mě unavují.

Je to náš každodenní probléme.

Pošli tento příspěvek svému blízkému