Ribstol × ribstole × ripstol × ripstole

Pojmem ribstol označujeme žebřinu, kterou jistě každý zná a pamatuje si ji z dob tělocviku.

Jedná se o široký žebřík, co je připevněn ke zdi. Ribstoly bývají vysoké okolo tří metrů a jejich šíře odpovídá rozpětí 100 až 110 cm. Mají opěrné bočnice a řadu 18 příček.

Pravopis a etymologie

Slovo ribstol pochází ze švédského ribbstol, které je odvozeno od slova ribb(a), tedy žebřík. Výraz souvisí s anglickým rib (žebro) a stol (židle).

Skloňování

Ribstol patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. ribstol ribstoly
2. ribstolu ribstolů
3. ribstolu ribstolům
4. ribstol ribstoly
5. ribstole ribstoly
6. ribstole, ribstolu ribstolech
7. ribstolem ribstoly

Příkladové věty

Naše tělocvična je vybavena ribstoly, kladinami, lavičkami, kruhy i šplhacími tyčemi.

Včera nám přivezli nové ribstoly.

Kamarádka je baletka a v pokojíčku má taky ribstol, což jsem ještě u nikoho jiného neviděla.

Na ribstolech se mohou posilovat i břišní svaly.

Ribstol je unikátní posilovací nástroj, díky kterému můžeme kompletně procvičit celé tělo.

Někdy jsme si v tělocvičně nachystali opičí dráhu a k jednomu ribstolu jsme připevnili lavičku, po níž jsme pak klouzali dolů. Byla to sranda!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – ribstol. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 25.02.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ribstol
Pošli tento příspěvek svému blízkému