Participace × partycypace

Význam cizího slova participace je podíl, účast na něčem, sdílení něčeho či podílení se na něčem, například participace na zisku společnosti.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu participace podává následující výklad.

Původ slova participace (participovat) nalezneme v latinském participāre (mít účast, sdílet). To je vytvořeno z daného tvaru podstatného jména pars (2. pád partis), tedy část, a slovesa capere, tedy brát, jímat.

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby participace (participovat, participační). Zachovalo se původní psaní s měkkými i, a to po písmenu t (bez ohledu na to, že písmeno t patří mezi pravopisně tvrdé souhlásky) i po písmenu c, po kterém je však psaní měkkých i obvyklé.

Dělení slova

par-ti-ci-pa-ce

Příbuzná slova

participační (přídavné jméno), participovat (sloveso)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo participace, jsou: účast, účastnictví, podíl.

Skloňování

Participace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. participace participace
2. participace participací
3. participaci participacím
4. participaci participace
5. participace participace
6. participaci participacích
7. participací participacemi

Příkladové věty

Pokud chcete, aby se do participace zapojila také veřejnost, je důležité přesvědčit ji o tom, že skutečně může něco změnit.

Jednou z forem přímé demokracie je občanská participace.

Také příjmy z participací, pokud nejde o příjmy z podnikání, jsou zdaňovány podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – participace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 03.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=participace
Pošli tento příspěvek svému blízkému