Profylaxe × profilakse

Profylaxe znamená předběžnou ochranu proti nemoci či poškození. Označuje souhrn preventivních opatření, která  mají zabránit poruchám nebo vzniku onemocnění či škod.

Je možné používat jak slovo profylaxe, tak i profilakse?

V mluveném projevu budou obě tato slova znít naprosto shodně. V tom psaném, ale vždy využijte pouze tu první variantu, tedy s „Y’’ a „X“, profylaxe.

Etymologie a význam slova

Cizí slovo profylaxe pochází z řečtiny,  z výrazu profylássō  tzn. „jsem na (přední) stráži“, či „profylássomai“ – chráním se, dělám opatření. Základy slova jsou pró tedy „před“, a fýlax – „stráž“. Profylaxe je souhrn metod, jimiž odstraňujeme možnost škod, obzváště chorob.

Nejčastěji se s proto s tímto termínem setkáte v oblasti medicíny, kde se používá ke snížení rizika vzniku onemocnění nebo závažných komplikací, v případě, že se již onemocnění rozvinulo nebo rozvíjí (například po styku s nákazou). Dále se s tímto termínem můžete setkat v oblasti kancelářské či výpočetní techniky, kde označuje pravidelnou údržbu a čištění.

Synonyma slova profylaxe

Místo termínu profylaxe můžete použít i termín prevence, v případě techniky pak například preventivní údržba.

Skloňování podstatného jména profylaxe

Dělení slova: pro-fy-la-xe

Profylaxe je podstatné jméno rodu ženského, jehož deklinace probíhá dle vzoru růže.

jednotné číslo množné číslo
1. pád profylaxe profylaxe
2. pád profylaxe profylaxí
3. pád profylaxi profylaxím
4. pád profylaxi profylaxe
5. pád profylaxe profylaxe
6. pád profylaxi profylaxích
7. pád profylaxí profylaxemi

Příklady použití ve větě:

Vzhledem k tvé zamýšlené cestě do Afriky, bys měl zvážit možnosti profylaxe (proti) malárii.

Nepodceňujte profylaxi zubního kazu u dětí.

Na příští týden je naplánována profylaxe serverů.

V rámci profylaxe je vhodné provést i funkční a zátěžové testy.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 528,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému