Tóga × toga

Český pravopis připouští pouze podobu slova tóga. Jedná se označení dlouhého řaseného šatu, který tvořil oděv mužů na území starověkého Říma. Výraz pochází z latinského toga (pokrývka či to, co kryje).

Podstatné jméno se stalo zcela součástí českého pravopisného systému, a proto došlo k prodloužení hlásky „o“ v základu slova z důvodu usnadnění výslovnosti v rámci našeho jazyka. Díky dlouhé hlásce je tak výraz bližší původně českým slovům.

Slovo je natolik počeštěné, že jej lze zcela běžně skloňovat, pozor na hláskovou změnu ve 3. a 6. pádu tóze (vzor žena, slovo je ženského rodu).

Příklad:

Ve starověkém Římě nosili řádné občané dlouhou tógu.

Tóga je dlouhý šat pro muže.

Pošli tento příspěvek svému blízkému