Paštika × paštyka

Pojmem paštika označujeme potravinu, která je připravená z jemně umletých jater, masa a směsi koření (játrová, husí, drůbeží, …).

Dříve se jako paštika též označovala nepříjemná věc či podivná zpráva.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník k heslu paštika uvádí následující výklad.

Slovo paštika nejspíš pochází z upraveného raně novohornoněmeckého pastēte, středohornoněmeckého pastēde, pastēte, a to zřejmě ze středolatinského pastatum, pastata od latinského pasta (těsto).

Původně se jednalo o pečivo, které bylo naplněno jemným masem aj. Dříve se používalo též paštyka, moravské paštéka, u Veleslavína pak i paštéta. Dnešní správný zápis je ustálen do podoby paštika.

Skloňování

Paštika patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. paštika paštiky
2. paštiky paštik
3. paštice paštikám
4. paštiku paštiky
5. paštiko paštiky
6. paštice paštikách
7. paštikou paštikami

Příkladové věty

Dej si chleba s paštikou a kyselou okurku.

Děda umí připravit perfektní játrovou paštiku.

Musíme doufat, že do té kachní paštiky opravdu výrobce dává maso – nedivil bych se, kdyby tam byl jen separát a zahušťovadla.

Na chatu jsme si koupili konzervy, paštiky, těstoviny a nějaké to pečivo.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – paštika. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=pa%C5%A1tika&dotaz=pa%C5%A1tyka&ascii=1
Pošli tento příspěvek svému blízkému