Exaktní × ekzaktní

Pravopisně správná je pouze varianta exaktní. Jedná se o přídavné jméno cizího původu, které pochází z latiny.

Základem je slovo exactus nesoucí význam dokonalý, přesný nebo pečlivý. V souvislosti s tím slovo exaktní užíváme, pokud chceme vyjádřit, že je něco založeno na matematických nebo přesných metodách, na bezpečně zjištěných faktech. Slovo si tedy ponechalo svůj původní pravopis s „x“.

Příklady:

Fyzika, chemie a matematika jsou exaktní vědy.

Při výzkumu jsme se snažili užívat pouze exaktních metod.

Pošli tento příspěvek svému blízkému