Zevrubně × zebrubně

Při psaní tohoto příslovce je nutné popřemýšlet o základu a významu slova.

Toto slovo je odvozeno od podstatného jména vrub, zdrobněle vroubek, který se používá například ve spojení mít u někoho vrub/vroubek (být něčím vinen), udělat něco na svůj vrub (udělat něco na svou vlastní odpovědnost) apod.

Podstatné jméno vrub je i základem přídavného jména zevrubný i právě příslovce zevrubně. Proto jej můžeme napsat pouze s „v“ v základu slova (ze vrubu) — zevrubně (jít až na vrub). Příslovce zevrubně používáme ve významu do hloubky, do detailu, do podrobností.

Příklady:

Pořád to nechápeš, takže to budeme muset probrat zevrubněji.

Všem to zevrubně vysvětlil.

Pošli tento příspěvek svému blízkému