Suverénně × suveréně

Při psaní tohoto přídavného jména musíme vzít v potaz původní výraz, ze kterého je pravopis odvozen.

Základem je zde podstatné jméno suverén označující někoho, kdo v něčem vyniká, je znalcem ve svém oboru či se chová povýšeně a sebejistě. K základu tohoto podstatného jména (suverén) byla pro vytvoření přídavného jména přidána přípona –ný, došlo tedy ke zdvojení písmene n (suverén + ní).

Toto je nutné při psaní dodržovat, proto je možné výraz napsat pouze jedním způsobem a to: suverénní s dvěma n. Suverénní je svým významem velmi podobné základnímu výrazu suverén – někdo, kdo něco ovládá či vystupuje povzneseně až povýšeně. Pozor na psaní podstatného jména suverenita, zda píšeme pouze jedno „n“ – nedochází totiž k připojení přípony –ný.

Příklady:

Jeho suverénní vystupování na veřejnosti jsem vždy obdivoval.

Měl bys ukázat trochu skromnosti a nebýt pořád ve všem tak suverénní.

Náš tým suverénně zvítězil.

Pošli tento příspěvek svému blízkému