Naveštidlo × návěstidlo

Návěstidlo je technická pomůcka nebo zařízení, kterým se dává návěst, tedy nějaké znamení, signál či zprávu.

Je možné používat tvar navěštidlo i návěstidlo?

Vzhledem k tomu, že slovo návěstidlo je odvozeno od slova návěstí nebo také návěští, zdálo by se logické, že obě varianty (návěstidlo i návěštidlo) jsou správné. Bohužel, není tomu tak. U slova, označující signál si tedy vybrat můžete, leč u zařízení, které tento signál zprostředkovává je jedinou možnou variantou ta se S, tedy návěstidlo.

Význam a původ slova

Návěstidlo, jak jsme již zmínili, je odvozeno ze slova návěst, nebo také návěstí či návěští, jež Slovník spisovné češtiny definuje jako smluvené viditelné nebo slyšitelné znamení pro určitý výkon, zprávu, rozkaz či signál. Zařízení, kterým se toto znamení dává, se pak nazývá návěstidlo.

Návěstí může označovat taktéž zprávu či oznámení obecně. V literatuře se pak jedná o místo, na které je odkazováno – např. určité místo v textu nebo stránka, na kterou se později odkazuje.

Termín návěstidlo uslyšíte nejčastěji v dopravním kontextu, zejména pak v drážní dopravě. Můžete se s ním ovšem setkat i v jiném druhu dopravy, včetně vodní dopravy a letectví.

Jedná se vlastně o prostředek k předávání pokynů mezi dopravními zaměstnanci, popřípadě automaticky dopravním zaměstnancům. Jako návěstidlo se též označuje ta část světelného signalizačního zařízení pro provoz na pozemních komunikacích, která zobrazuje světelný signál (tedy semafor).

Synonyma

Návěstidlo má značné množství synonym, která jsou ovšem úzce vymezena. Může jimi být např.: oznámení, cedule, semafor či předvěst. Poslední jmenované je vlastně druh návěstidla, které upozorňuje ja důležité blížící se návěstidlo.

Skloňování

Dělení: ná-vě-s-ti-d-lo

Jedná se o slovo středního rodu, které se skloňuje dle vzoru město.

jednotné číslo množné číslo
1. pád návěstidlo návěstidla
2. pád návěstidla návěstidel
3. pád návěstidlu návěstidlům
4. pád návěstidlo návěstidla
5. pád návěstidlo návěstidla
6. pád návěstidle/návěstidlu návěstidlech
7. pád návěstidlem návěstidly

Příklady

Vlak minul odjezdové návěstidlo a vydal se na cestu.

Návěstidla dělíme na přenosná a nepřenosná

Je třeba provést servis návěstidel na daném úseku trati

Vjezdová návěstidla kryjí stanici proti vjezdu vlaku z šíré trati a ohraničují prostor železniční stanice.

Zeptejte se pana Nováka, ten ví o návěstidlech úplně všechno.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky, Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky
Pošli tento příspěvek svému blízkému