Pýcha × píchá

V tomto případě mají obě varianty své opodstatnění, je ale nutné rozlišovat význam a slovní druh slova.

Pýcha je označení pro podstatné jméno, které vyjadřuje přílišné sebevědomí, povýšenost nebo samolibost. Stává se tak slovem opačným pro slova pokora a skromnost. Je součástí vyjmenovaných slov po písmenu „p“ a vyžaduje tedy psaní „y“.

Píchá je pak sloveso, konkrétně zde ve 3. osobě jednotného čísla přítomného času, od infinitivu píchat. Užíváme jej v případě, že chceme vyjádřit bodnutí, zásah něčeho špičatého, ostrého.

Příklady:

Pro tebe jednoznačně platí přísloví: pýcha předchází pád.

Pýcha a lakota jsou velmi negativní lidské vlastnosti.

Často mě při běhu píchá v boku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému