Teze × téze

Správná varianta tohoto slova má podle výkladových slovníků hned několik významů. Nejčastěji se jedná o stručně formulovanou zásadní myšlenku. Taktéž je tímto výrazem označovaný dopad nohy při tanci nebo přízvučná slabika ve stopě.

Kodifikovaná je pouze varianta psána zkráceně, tj. teze. Slovník spisovného jazyka českého připouští i výraz these. Výraz se k nám dostal z německého These, a to z latinského a řeckého thesis, což v překladu znamená tvrzení, poloha. Podstatné jméno teze je rodu ženského, skloňujeme jej podle vzoru růže.

Příklady:

Článek přináší základní obsahové teze přípravných programů.
Čili tato teze se prostě nezakládá na faktech.
Tato teze vychází z tradice kultury a vzdělanosti profesionální odpovědnosti našich lékařů.
Výše představené teze vás v žádném případě neměly odradit od používání otevřeného software.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému